YogaVayu logga facebook
YogaVayu specialanpassar kurser för företag och föreningar

För företag skapar vi:
- Hälsodagar och föreläsningar på konferensdagar
- Föreläsningar om stresshantering, hälsa, yoga, mindfulness, kost, medveten andning.
- Yoga eller mindfulness 1 gång i veckan.
- Mindfulness kurser, 1 gång i veckan 6-8 veckor.
- Mindful Movement 8 veckors kurs.
- Yoga / meditationspass vid kick-off eller möten.
- Psykosyntes coaching, förstå och skingra tankarnas brus.
- Enskilda sessioner med coaching eller yoga/mindfulness.

- Läs mer om Lisas verksamhet :Lisa Hammars hemsida

Kontakta oss för mer information om hur vi kan samarbeta på bästa sätt.

Yogavyu symbol

YogaVayu skapar livsglädje och inspirerar till nuet.