YogaVayu logga
Vad är Yoga?

Yoga har sin grund i en mycket gammal visdom för personlig utveckling och växt där både kropp,
tankar, känslor finns med i ett holistiskt synsätt på människan.
I yogans filosofi finns en stark tro på vår egna inre läkande förmåga, både fysiskt som känslomässigt.

Det finns många olika yogaformer -förgrening och yogavägar att gå.
Ingen väg är mer rätt än den andra.
Vi är alla olika och unika på sitt sätt och det är därför det finns olika yogaformer.

Prova vilken form som passar dig.
All yoga på YogaVayu har fokus på avslappning andning och att göra det som är bäst för just dig.
Prata med din yogalärare.

Alla yogaformer strävar efter Samadhi - att nå inre frid.Yogavyu symbol

YogaVayu skapar livsglädje och inspirerar till nuet.